HomenavSilence killer English

SILENCE KILLER - stereo gebalanceerde XLR

De silence killer zorgt ervoor dat er nooit stilte zal uitgezonden worden. Indien stilte gedetecteerd wordt, dan zal na circa 15 seconden een backup audiobron (bv mp3/dvd player) ingeschakeld worden. Zowel de audio als de netspanning ervan worden geschakeld.

Aansluiten

Het toestel het beste opnemen net vóór de audioprocessor.
Inputs en outputs zijn volledig gebalanceerd uitgevoerd. In de normale stand worden de inkomende signalen zonder meer doorgegeven naar de uitgangen.
In de backup mode wordt het signaal van de cinch L & R versterkt en gebalanceerd gemaakt doorgegeven naar de uitgangen.

Indien de uitgangen ongebalanceerd zouden worden gebruikt mag men geen van de twee outputs kortsluiten naar massa, vermits het een electronische balancering betreft en geen transformatorkoppeling.

XLR inputs op toestel: female 3 pins, pin1=GND; pin2=signal;pin3=signal-
XLR outputs op toestel: female 3 pins, pin1=GND; pin2=signal;pin3=signal-

Afregeling

Nadat het toestel is aangesloten en normale audio op uitzending is:
De trimmer 'SENS' van het toestel met een kleine schroevendraaier verdraaien tot de groene led 'audio present' heel af en toe uitgaat.
Drukken op de toets 'test': de backup audio wordt nu geactiveerd en op antenne gebracht. De trimmer 'backup audio LEVEL' op de achterzijde verdraaien tot de audioprocessor aangeeft dat zijn ingangsniveau van normale grootte is.

Werking

Indien de 'audio present' led onafgebroken uit blijft gedurende 10 seconden, dan wordt de backup audio ingeschakeld. Indien er terug audio van het mengpaneel komt dan zal de backup audio terug uitgeschakeld worden binnen 1 seconde (de tijd kan intern worden geregeld tussen 10 seconden en 20 seconden).

Typische specificaties

Normale werking: Geen enkele signaalbewerking, rechtstreeks doorgekoppeld.
Bij backup werking: Maximale belasting 230V output: 100W
19" 1U behuizing